ฉากกั้น Partition Shield

ฉากกั้น รุ่น Partition Shield

ฉากกั้น สำหรับป้องกันเชื่อไวรัส covid-19 ออกแบบมาเพื่อกลุ่มธุรกิจการบริการลูกค้า ไม่วาจะเป็นร้านอาหาร ร้านชาบู ร้านขายของทั่วไป ฯ มีให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจที่เกิดผลกระทบ ซึ่ง ฉากกั้น Partition Shield ถูกผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐาน

ฉากกั้น รุ่น partition shield
ฉากกั้นเคาน์เตอร์
ฉากกั้น acrylic slim

ภาพตัวอย่างผลงาน ฉากกั้น