WHO WE ARE ADLITE AND FAVBRIC

บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งสื่อโฆษณา แบล็คดรอปผ้า (Backdropผ้า) ธงผ้า ธงปีกนก ธงชายหาด ธงโฆษณา (Beach Flag) กล่องไฟผ้า ตู้ไฟผ้า (Frameless Lightbox) งานพิมพ์ผ้าสำหรับออกไฟ ผ้ากล่องไฟ ป้ายผ้าและ งานพิมพ์ผ้าเพื่องานโฆษณาออกบูท Booth Exhibition และ Interior แบบครบวงจรทั้งออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ด้วยเครื่องพิมพ์คุณภาพ หมึกแท้ญี่ปุ่น หน้ากว้างพิเศษ 3.2 เมตร ความยาวไม่จำกัด


ADLITE ออกแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์สินค้า และคำนึงถึง ความเหมาะสม ของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้การออกแบบบูธหรืออุปกรณ์ออกบูธ แบล็คดรอปผ้า (Backdropผ้า) ธงผ้า ธงปีกนก ธงชายหาด ธงโฆษณา (Beach Flag) กล่องไฟผ้า ตู้ไฟผ้า (Frameless Lightbox) งานพิมพ์ผ้าสำหรับออกไฟ ผ้ากล่องไฟ ป้ายผ้าและ งานพิมพ์ผ้าเพื่องานโฆษณาออกบูท Booth  Exhibition และ Interior ของคุณประสบความสำเร็จ

ADLITE พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์มาตรฐานสากล หน้ากว้างพิเศษ 3.2 เมตร ผ้าพิมพ์ไร้รอยต่อ ADLITE มีเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับงาน แบล็คดรอปผ้า (Backdropผ้า) ธงผ้า ธงปีกนก ธงชายหาด ธงโฆษณา (Beach Flag) กล่องไฟผ้า ตู้ไฟผ้า (Frameless Lightbox) งานพิมพ์ผ้าสำหรับออกไฟ ผ้ากล่องไฟ ป้ายผ้าและ งานพิมพ์ผ้าเพื่องานโฆษณาออกบูท Booth  Exhibition และ Interior ทำให้ได้งานพิมพ์ผ้าที่มีคุณภาพ สีสด คมชัด


ADLITE ออกแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์สินค้า และคำนึงถึง ความเหมาะสม ของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้การออกแบบบูธหรืออุปกรณ์ออกบูธ แบล็คดรอปผ้า (Backdropผ้า) ธงผ้า ธงปีกนก ธงชายหาด ธงโฆษณา (Beach Flag) กล่องไฟผ้า ตู้ไฟผ้า (Frameless Lightbox) งานพิมพ์ผ้าสำหรับออกไฟ ผ้ากล่องไฟ ป้ายผ้าและ งานพิมพ์ผ้าเพื่องานโฆษณาออกบูท Booth  Exhibition และ Interior ของคุณประสบความสำเร็จ

ADLITE ออกแบบแบล็คดรอปผ้า (Backdropผ้า) ธงผ้า ธงปีกนก ธงชายหาด ธงโฆษณา (Beach Flag) กล่องไฟผ้า ตู้ไฟผ้า (Frameless Lightbox) งานพิมพ์ผ้าสำหรับออกไฟ ผ้ากล่องไฟ ป้ายผ้าและ งานพิมพ์ผ้าเพื่องานโฆษณาออกบูท Booth  Exhibition และ Interior ให้ง่ายสำหรับการติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองหรือจะใช้บริการช่างเทคนิคด้านการติดตั้งจาก ADLITE เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

สอบถามสินค้าได้เลย @adlite
qr-line
qr-line